..:: Menu ::..
Komary w Polsce
Dodano: 19.07.2019
Główny Inspektor Sanitarny prezentuje materiały informacyjne nt metod ochrony przed komarami i zasad bezpiecznego postępowania przy stosowaniu produktów biobójczych. Materiały dostępne są tutaj
Komunikat o jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w miejscowości Opoczno
Dodano: 18.07.2019
Opoczno,dnia18.07.2019r.                                                                                                                                                                                                                   

KOMUNIKAT

o jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w miejscowości Opoczno

           

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r.      poz. 59), art. 43 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255), uwzględniając zawiadomienie o negatywnych wynikach bieżących badań laboratoryjnych próbki wody do kąpieli, informuje o wprowadzeniu zakazu kąpieli w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli „Zalew Opoczno I” w m. Opoczno, ul. Gen. Kazimierza Bończy-Załęskiego  - woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej bakterii Escherichia coli i Enterokoków.

 Cofnięcie zakazu kąpieli będzie możliwe po uzyskaniu wyników badania wody stwierdzających zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255).

 

 

 

Komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego
Dodano: 05.07.2019
Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, dotyczące czynników rakotwórczych lub mutagennych. Informacje te, zwracające uwagę na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, kierowane są szczególnie do przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli.

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Nast�pny >>

..:: Telefon alarmowy ::..
Telefon alarmowy czynny
w dni wolne od pracy
609 318 812

..:: Statystyki ::..
Odsłony: 10715
Unikalne: 4835
Dzisiaj: 31
Wczoraj: 24
Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 22-04-2019 (106)

Copyright 2008 - 2012 PSSE Opoczno. Wszystkie prawa zastrzeżone. Created by TVC